Hunteck Semiconductor 中文  ≡  English

电话:

021-65668079

行业应用
您的位置:首页 > 产品应用
QC3.0/2.0

 • Quick Charger, QC 2.0 QC 3.0
 • Power output : 12Watt, 15Watt, 18Watt, 24Watt
 • Voltage output :
  • QC2.0: 5V 9V 12V
  • QC3.0: 5V to 12V, 200mV per step
 • QC 3.0 circuit board
  • 100V
   • HGS085N10SL
   • HGS120N10SL
   • HGS220N10SL
  • 80V
   • HGS100N08SL
  • 60V
   • HGS048N06SL
   • HGS090N06SL
   • HGS150N06SL


 • QC 3.0 100V MOSFETs
 • 5V 3A output efficiency comparison
 • 9V 2.2A output efficiency comparison
 • 12V 1.6A output efficiency comparison